photo

Regulamin II Rodzinnego Rajdu na Orientację Bliżej Siebie – Radość Życia

1 października 2023 r.

I. Sprawy organizacyjne

1. Organizatorzy:

Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu

Rajd jest organizowany w ramach imprez rekreacyjno-sportowych realizowanych z programu Bliżej Siebie - Radość życia.

2. Miejsce i termin wydarzenia:

Park Środula, Park Sielecki i okolice. 1 października 2023 r. (niedziela). W przypadku złej pogody, możliwe przesunięcie terminu wydarzenia, o czym poinformujemy Państwa drogą mailową.

3. Baza rajdu: Stacja Narciarska MOSiR na Górce Środulskiej.

II. Uczestnictwo

1. W wydarzeniu może wziąć udział każda osoba, która zgłosi swój udział oraz podpisze znajomość, akceptację regulaminu zawodów (w dniu imprezy). Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

2. Start w wydarzeniu odbywa się w zespole od dwóch do sześciu osób. W każdym zespole musi być minimum jedna osoba w wieku przedszkolnym, szkoły podstawowej.

3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w imprezie jedynie pod stałą opieką osób pełnoletnich.

4. Uczestnicy pokonują całą trasę bez pomocy osób trzecich. Dzieci w wieku do 10 roku życia mogą poruszać się w wózkach, na rowerach, hulajnogach (prosimy jednak wziąć pod uwagę warunku atmosferyczne: śliskość nawierzchni, itp...). Osoby w wieku powyżej lat 10, poruszają się tylko i wyłącznie pieszo.

5. Korzystnie z telefonów możliwe jest jedynie w czasie poruszania się pomiędzy punktami kontrolnymi, nawigacji. Zabrania się korzystania z telefonów w momencie wykonywania zadań specjalnych, poszukiwania odpowiedzi w telefonie, itd...

6. O kolejności w klasyfikacji końcowej decyduje: liczba "zaliczonych" punktów kontrolnych, kary czasowe za niepełne/niewykonanie zadania specjalnego oraz czas dotarcia na metę. Dokładnie reguły rajdu zostaną omówione w czasie odprawy technicznej, godz. 9:30.

III. Zgłoszenia

1. Zgłoszenia od 11 do 24 września 2023 roku lub do wyczerpania miejsc (limit 250 osób). Więcej w zakładce "zapisz się".

2. Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne. Obowiązuje limit 250 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.

3. Świadczenia:

- mapa/karta rajdu dla każdego zespołu,

- organizacja zadań specjalnych,

- ciepły posiłek po ukończeniu rajdu,

- nagrody rzeczowe dla pierwszych trzech zespołów oraz udział w konkursach rozgrywanych wśród wszystkich uczestników imprezy

IV. Wyposażenie zawodników

Wyposażenie obowiązkowe dla każdego zespołu:

- aparat telefoniczny do którego nr mają organizatorzy,

- długopis, mazak,

- aparat fotograficzny (może być w telefonie),

- ubiór odpowiedni do warunków atmosferycznych.

V. Postanowienia końcowe

1. Wszyscy uczestnicy zawodów startują na własną odpowiedzialność. W przypadku wypadku, utraty zdrowia lub mienia, osoby te nie będą rościły żadnych zobowiązań wobec organizatorów, współorganizatorów udostępniających swoje obiekty na czas i okoliczność zawodów..

2. Wszyscy uczestnicy startujący w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, prawa do ich wizerunku (fotografie, filmy) do celów związanych z realizacją niniejszego wydarzenia.

3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.

Organizatorzy